spojení dvou společností

Fúze

Fúze dvou společností: Obchodní spojení s výhodami

Co je fúze a jak funguje? Fúze je proces, při kterém se dvě nebo více společností spojují do jedné. Tím vzniká nová entita, která sdružuje zdroje, zaměstnance a aktiva obou společností. Fúze může být provedena buď sloučením společností nebo akvizicí jedné společnosti druhou. Sloučení znamená, že obě společnosti...