latinský výraz, který znamená "tedy obchod" a používá se v obchodních smlouvách

Tedy Obchod

Tedy obchod: Klíčový pojem v obchodních smlouvách

Co je "tedy obchod" a jaký je jeho význam v obchodních smlouvách? "Tedy obchod" je termín používaný v obchodních smlouvách k označení závazku stran k uzavření konkrétního obchodu. Jedná se o dohodu mezi dvěma nebo více stranami, ve které jsou stanoveny podmínky a povinnosti týkající se koupě, prodeje či výměny zboží...